Κατηγορία: Τομείς

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως λειτουργίας ακολουθείται τι ίδιο πρόγραμμα όπως της δια ζώσης λειτοιυργίας των Εργαστηρίων