Κατηγορία: Τομέας Μηχανολογίας I

Σας καλωσορίζουμε στον τομέα Μηχανολογίας Ι του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου!

Υπεύθυνος τομέα
Αγγελής Παναγιώτου
ΠΕ17 Μηχανολόγων
Τηλέφωνο Γραφείου  : 2810 361737

Ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο απόφοιτος μπορεί να: Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές Επιλέγει τον...