Κατηγορία: Ειδικότητες Μηχανολογίας Ι

Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος μπορεί να: ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής...