Κατηγορία: Δραστηριότητες Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Ι

Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης του Τομέα Ηλεκτρολογίας - Δεκέμβριος 2015

Ολοκλήρωση Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Τομέα Ηλεκτρολογίας – Δεκ. 2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ντήσεις για θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που οργάνωσε το 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου και ο τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτροκής ευθύνης του σχολείου, κο Ιωάννη Τζωρτζάκη και τους υπεύ  

Ενδοσχολική Επιμόρφωση του Τομέα Ηλεκτρολογίας – Δεκέμβριος 2015.

Το 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου και ο τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού I, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο γενικήτον τομέα Ηλεκτρολογίας του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου, να προσέλθουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 30 Νοεμβρίου...

Μήνας Ηλεκτρικής Ασφάλειας

Με επιτυχί Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου. Ο Μήνας Ηλεκτρικής Ασφάλειας είναι μια σειρά εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφαλούς χρήσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας.