Κατηγορία: Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Yπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : Γεωργαλής Γιώργος (Ηλ/γος ΠΕ17.03) Το εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων αναπτύσσεται σε δυο διαφορετικούς χώρους. Στον πρώτο χώρο έχει αναπτυχθεί το εργαστήριο  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων I  και στον δεύτερο το εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων II....