Κατηγορία: Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ΙΙ

Φοίτηση στον Τομέα Ηλεκτρονικών

Υποστηρίζονται οι δύο κύκλοι σπουδών των ΕΠΑ.Λ: Ο Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών (όπου η φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’, ενώ στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’, Γ’...