Κατηγορία: Εργαστήρια Μηχανολογίας ΙΙ

Εργαστήριο Οχημάτων Ι

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Στιβανάκης Νικόλαος  (ΤΕ0103 – Μηχαν. Αυτοκινήτων & ΠΕ1706 – Μηχανολόγος Μηχανικός) Παπουτσάκης Μιχαήλ (ΤΕ0103 – Μηχανικός Αυτοκινήτων) Το εργαστήριο διατίθεται για τη διδασκαλία των μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου, μέσα από τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου εργαστηριακής...