Κατηγορία: Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 1

Yπεύθυνη Εργαστηρίου Ηλεκτρολογίας 1 : Πολυκανδριώτη Μαρία (Ηλ/γος ΠΕ17.03) Στο εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 1 του Τομέα “Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού”, του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου, πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων: α) “Κυκλώματα Σ.Ρ. & Ηλεκτρομαγνητισμός” της...