Κατηγορία: Ειδικότητες Πληροφορικής

Στον Τομέα Πληροφορικής λειτουργούν δύο ειδικότητες:

«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
«Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Ο απόφοιτος μπορεί να: Αναλαμβάνει αυτοδύναμα και αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων. Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται...