Κατηγορία: Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ΙΙ

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν τις αρχές που διέπουν την εγγραφή, αναπαραγωγή και μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων ήχου, εικόνας και δεδομένων καθώς επίσης και τις βασικές λειτουργίες των συσκευών αποθήκευσης και...