Κατηγορία: Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ΙΙ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, οι μαθητές του τομέα Ηλεκτρονικών έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την επιστήμη των ηλεκτρονικών και τις πρακτικές εφαρμογές των ηλεκτρονικών. Σ’ αυτό το εργαστήριο μαθαίνουν για πρώτη φορά για τα...