Κατηγορία: Εργαστήρια Πληροφορικής

Στα  Εργαστήρια Πληροφορικής ασκούνται μαθητές του 1ου, 2ου, 4ου (Νυκτερινού) ΕΠΑΛ Ηρακλείου και περιστασιακά από το ΙΕΚ. Επίσης χρησιμοποιείται συχνά από διάφορους φορείς αλλά και από εμάς για την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Στα εργαστήρια μας διεξάγονται όλα τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όπως Προγραμματισμός Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών, Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου, Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών, Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων,  καθώς και μαθήματα άλλων Τομέων σε περιβάλλον Η/Υ, όπως μηχανογραφημένη λογιστική του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

Ο Τομέας έχει έξι (6) εργαστήρια πληροφορικής, καθένα από τα οποία διαθέτει δεκατρείς σύγχρονους υπολογιστές (δώδεκα υπολογιστές για τους μαθητές και ένα για τον καθηγητή). Το κάθε εργαστήριο διαθέτει μόνιμο εγκατεστημένο Βιντεοπροβολέα οροφής, με αναπτυσσόμενη οθόνη προβολής, καθώς και σύστημα Ήχου 5.1.

 

Εργασίες Συντήρησης Η/Υ

Διαδικασία Αποσυναρμολόγησης Laptop στο Εργαστήριο Υλικού και Συντήρησης του Τομέα Πληροφορικής από μαθητές της Ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.