Ο τομέας ηλεκτρολογιας του 1ου Εκ με το τμήμα ΓΕ του 6ου Επα.Λ. στο ΤΕΙ Κρήτης