Πρόσκληση προς μαθητές για συμμετοχή σε Όμιλο Κώδικα Python