Πρόσκληση για τις Ημερίδες στο Ηράκλειο και στα Χανιά στις 23 και 24 Νοεμβρίου με θέμα: «Εφαρμογή της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης»