Ρομποτική στην Εκπαίδευση, Δυνατότητες και προοπτική