Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού Ι