Εργαστήριο Μηχανολογικων Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Ι