Πρόσβαση των μαθητών του Ηλεκτρολογικού τομέα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.